Borses de Treball Provisionals

Borsa de Treball Temporal Provisional d'urgent necessitat de Peons de Planta

Càrrecs

Peó de Planta - Planta de Transferència de residus urbans de Dénia (Alacant)

Grup Professional
Grup E
Titulació Requerida

Certificat d'escolaritat, primer cicle d'educació secundària (E.S.O.) o equivalent.

Fase
Fin Admissió de sol·licituds
Adjunts